Grupa Młodzieżowa

Podanie dokładnej daty założenia grupy młodzieżowej jest praktycznie niemożliwe, gdyż od samego początku istnienia zboru w Skoczowie, młodzież stanowiła ważną jego część. Każde cotygodniowe spotkania są dla młodych osób, które chcą miło spędzić czas, dobrze się bawić, ale przede wszystkim – poznawać coraz lepiej Pana Boga!

Sobota – 18:00

Sala młodzieżowa (I. piętro, Stara Szkoła w Skoczowie)

Chór "Gloria"

Najstarszy z istniejących chórów i zespołów parafialnych, założony w 1919 roku. Wielokrotnie nagradzany za działalność kulturalną. Prócz występów w czasie wydarzeń zborowych koncertował również w wielu miejscach Polski i Europy. Chórem dyryguje pani Gabriela Targosz. W 2019 r. „Gloria” obchodziła stulecie swojej działalności.

Chór mieszany

Wtorek – 18:00

Chór żeński

Poniedziałek – 18:30

Sala chórowa (parter, Stara Szkoła w Skoczowie)

Zespół "Dla Niego"

Zaczął działalność w 2011 r. jako zespół „20+”. Zespół jest zróżnicowany wiekowo. Prócz śpiewu na nabożeństwach i uroczystościach zborowych, śpiewa także poza parafią skoczowską na różnorakich uroczystościach kościelnych w innych zborach. Zespół prowadzi pani Dorota Podżorska.

Wtorek – 19:00

Sala młodzieżowa (I. piętro, Stara Szkoła w Skoczowie)

Royal Rangers

Szczep Royal Rangers „Zastęp Lwa” w Skoczowie. Royal Rangers to międzynarodowa, ponadwyznaniowa organizacja skautowa (harcerska), założona w roku 1962 w USA. W Skoczowie młodymi skautami opiekuje się ks. Wiesław Łyżbicki.

 

2 i 4 sobota miesiąca – 11:15

Budynek Starej Szkoły w Skoczowie

Zespół Dzwonków

Zespół Dzwonków ze Skoczowa działa od roku 2002. Jest unikatem w gronie parafialnych chórów i zespołów, gdyż jego członkowie grają na niecodziennym instrumencie jakim są dzwonki rurowe ręczne (handchimes), które pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Zespół Dzwonków jest jednym z trzech grup grających na tych instrumentach w Polsce. Zespół prowadzi pani Dorota Podżorska.

Poniedziałek – 18:00

Sala młodzieżowa (I. piętro, Stara Szkoła w Skoczowie)

Chórek dziecięcy "Nadzieja"

Obecnie jedyny chór dziecięcy działający przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie. „Nadzieja” bierze udział w wielu parafialnych jak i poza parafialnych wydarzeniach jak np. coroczne kolędowanie w cieszyńskim teatrze. Chórek prowadzą pani Dorota Podżorska i pani Marta Żwak.

Sobota – 9:45

Sala młodzieżowa (I. piętro, Stara Szkoła w Skoczowie)

Chór filiału w Dębowcu

Jedyny chór, działający przy filiale, a dokładniej przy filiale w Dębowcu. Założony w 2007 roku. Koncertuje głównie podczas uroczystości parafialnych. Chórem dyryguje pani Gabriela Targosz.

Wtorek – 19:00

Dom Zborowy w Dębowcu

Godziny biblijne

Skoczów
Czwartek – 17:00

Dębowiec
Poniedziałek – 15:00

Simoradz
Czwarty piątek miesiąca – 18:00

Pierściec
Środa – 17:00

Koła pań

Skoczów
Pierwsza środa miesiąca – 17:00

Dębowiec
Druga środa miesiąca – 15:00

Simoradz
Pierwszy piątek miesiąca – 18:00

Pierściec
Piątek po pierwszej środzie miesiąca – 17:00

Spotkania małżeńskie

Skoczów
Czwarta sobota miesiąca – 18:00

Dębowiec
Druga sobota miesiąca – 17:00

Spotkanie dla mężczyzn

Skoczów
Co drugi piątek – 19:00

Spotkanie młodzieży starszej

Dębowiec
Poniedziałek – 19:00

Spotkanie filiału​

Pierściec
Drugi piątek miesiąca – 17:00

Spotkanie w Bibliotece

Skoczów
Piątek – 19:00
Biblioteka (parter, Dom Katechetyczny za plebanią)

Grupa wsparcia dla osób uzależnionych

Skoczów
Czwartek – 18:00