Kontakt

Dane teleadresowe

ul. Zofii Kossak-Szatkowskiej 74
43-430 Skoczów
Telefon: +48 33 853 34 91

Konto Bankowe: 63 8126 0007 0009 5136 2000 0010

Adres e-mail redakcji strony internetowej: [email protected]

Godziny urzędowania kancelarii

Poniedziałek – Czwartek: 9:00 – 15:00
Piątek: 12:00 – 18:00
Niedziela: 9:00 – 10:00 i 11:00 – 11:30

Duszpasterze parafii

ks. dr Alfred Borski

Proboszcz

Telefon: +48 692 540 345

E-mail: [email protected]

ks. Bogdan Wawrzeczko

Wikariusz

Telefon: +48 796 535 590

E-mail: [email protected]

ks. Piotr Uciński

Wikariusz

Telefon: +48 33 853 34 91

E-mail: [email protected]

ks. Andrzej Czyż

Emeryt

Telefon: +48 33 853 03 89

E-mail: